Tedni ljubiteljske kulture

JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD) vabi vse kulturne ustvarjalce, da se s svojimi dogodki med 17. majem in 16. junijem 2024 pridružite vseslovenski akciji TEDNI LJUBITELJSKE KULTURE 2024.

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujejo lahko kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, izobraževalne in kulturne ustanove, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, skratka vsi, ki želite prispevati k prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture.

KAKO LAHKO SODELUJEMO?
Sodelujete lahko s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavo, koncertom, z razstavami, predavanji, kulturnim programom, izobraževanji, pogovori z zanimivimi kulturniki, javno vajo ali dnem odprtih vrat.

ZAKAJ BI SODELOVALI?
· ker bomo tako skupaj povečali prepoznavnost ljubiteljske kulture in ustvarjalcev ter tako postali pomembnejši partner v odnosih z lokalnimi skupnostmi in ostalimi odločevalci,
· ker bodo v času TLK organizatorji nekomercialnih dogodkov, ki bodo svoje dogodke v okviru TLK pravočasno prijavili, oproščeni plačila nadomestila za predvajanje glasbe (SAZAS),
· ker bodo vsi dogodki, ki jih boste prijavili, objavljeni in promovirani na spletni strani projekta https://tlk.jskd.si/,
· ker boste tako dobili več medijske pozornosti,
· ker imamo za vse dogodke, ki bodo izvedeni v okviru TLK, pripravljeno enotno celostno podobo, ki bo brezplačno na razpolago organizatorjem dogodkov,
· ker boste tako lahko sodelovali v različnih promocijskih aktivnostih.

OSREDNJA TEMA TLK 2024
Osrednja tema letošnjih Tednov ljubiteljske kulture je MEDGENERACIJSKO USTVARJALNI. S to tematiko bi radi izpostavili, da se na področje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti vključujejo vse generacije ljudi, skupaj ali posamezno. Ljubiteljska kultura je zato vključujoča in odprta za vsakogar, ljubitelji pa veseli in ustvarjalni ljudje, ne glede na njihovo starost ali poreklo.


Od 17. maja do 16. junija 2024 bodo vse prireditve brez vstopnine, ki bodo prijavljene v TLK dogodkovniku, oproščene plačila nadomestila za avtorske pravice (prispevka za SAZAS)!

Nadomestila za avtorske pravice se zaračunavajo tako za prireditve v živo kot tudi za spletne prireditve oz. t. i. »live stream« koncerte (sočasni prenos izvajanja glasbe), ne pa tudi za prireditve oz. dogodke, ki se predvajajo kot posnetki. Pri prijavi dogodka v TLK je potrebno označiti, da je prireditev nekomercialne narave in s tem upravičena do oprostitve nadomestila za avtorske pravice (SAZAS).

Na spletni strani za prijavo dogodka v postavkah “Oprostitev plačila prispevkov za SAZAS” odkljukajte kvadratek pred besedico DA.

Dragi ustvarjalci, vabljeni k sodelovanju! Prijavite dogodke vseh dejavnosti in zvrsti! Ne pozabite: če bi radi bili opaženi, moramo narediti živahen direndaj. In več kot nas ga bo kulturno ustvarjalo, dlje se nas bo slišalo!

TLK 2024 | Tedni ljubiteljske kulture (jskd.si)