Kreativna četrt Barutana

Kreativna četrt Barutana imenujemo območje na jugu nekdanje smodnišnice (barutane) v Kamniku, kjer je že danes stičišče kamniških kreativnih industrij. Pod oznako kreativne četrti štejemo različne akterje - društva, zavode, zadrugo in druge neformalne skupine ter posameznike, ki delujejo na območju južnega dela Barutane (smodnišnice).

Če naštejemo le nekatere trenutne aktivne člane, moramo izpostaviti Dom kulture Kamnik (Javni zavod za kulturo Kamnik), Mladinski center KotlovnicaFoto klub KamnikKIKštarter (in vsi njegovi stanovalci), Rod bistriških gamsov KamnikŠtudentski klub Kamnik, Mladinski svet Kamnik, Glasbena šola KamnikKulturno društvo Priden možicskupina arhitektov Štajn.

Ime Barutana izhaja iz turške besede za črni smodnik - barud, ki so ga v Kamniku proizvajali več kot 150 let (od leta 1852 do 2008). Tovarna se je pogovorno imenovala Barutana, iz avstro-ogrskega obdobja pa se je ohranjal tudi izraz Purfelfabrika, medtem ko se slovensko poimenovanje iz tega časa, Cesarsko-kraljeva praharna, v praksi ni ohranil.
Izraz "barutana" najdemo dokumentiran tudi v Slovarju govorov Zadrečke doline, avtorja Petra Weissa, ki kot primer uporabi prav Kamniško smodnišnico s stavkom: "u Kamnk n barutan dela" - "dela v kamniški smodnišnici".

Idejo o centru kreativnih industrij je prvič zapisal Rok Kosec (Mladinski center Kotlovnica), ki je jeseni leta 2019 projekt, več kot uspešno, prijavil h kandidaturi Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Projekt je bil izbran kot pomemben del ljubljanske kandidature in prav iz stavbe ključavničarstva je bil izveden del prenosa v živo ob predstavitvi le-te.

 

Z delom območja KČB od leta 2021 upravlja Javni zavod za kulturo Kamnik.